COVID-tájékoztató

Kérjük, az igazolt COVID-beteg tanuló családja jelezzen a covid@vac.piarista.hu címen! Kérjük, jelezzék azt is, ha a családban van igazolt COVID-beteg vagy éppen folyamtaban van a tesztelés!

Az EMMI Intézkedési terv módosítása alapján 2020. szeptember 9-től visszavonásig az iskola területére szülő, kísérő csak az igazgató előzetes engedélyével léphet be. 

PORTASZOLGÁLAT: reggel 7 órától - előtte nem tudunk telefonokat fogadni!

A belépési korlátozás a délutáni sport- és szabadidős foglalkozásokra is vonatkozik.

Kérjük a szülőket, kísérőket, hogy az épületen kívül várakozzanak!

A Google Classroom "békeidős" szabályozása a kontaktiskolában

A tavaszi digitális munkarend idején megélt tapasztalataink, az év végi és évkezdő tantestületi reflexióink, valamint az első egy hónap kontaktiskola után – tanárok, szülők és diákok által megfogalmazott visszajelzéseket követően – azt látjuk, érdemes megfogalmaznunk az intézmény kontaktiskolai Classroom irányelveit.

a-google-classroom-iskolai-hasznalatara-vonatkozo-iranyelvek.pdf

Tanulástámogatás tartós távollét esén

Az otthon maradt diákok az iskolai teendőiket követni kötelesek, a feladataikat határidőre el kell végezzék! Tanáraikkal a Classroom rendszerében tartják a kapcsolatot, akik munkájukat értékelik.

E két dokumentum egy belső szabályozás azokra az esetekre, ahol akár tanár, akár diák távol maradni kényszerül az iskolától. Mindkettő tanár kollégáinknak szól, de hasznos a szülőknek és diákoknak is ismerni.

covid-tartosan-tavollevo-diak-tanulastamogatasa.pdf

covid-tartos-tanarhelyettesites.pdf

Titkársági ügyintézés

  • jogviszony iránti kérelmeket kizárólag e-mailben vagy telefonon tudunk fogadni: titkarsag@vac.piarista.hu

  • minden más kérést is elsősorban e-mailben vagy telefonon intézünk

  • ha elkerülhetetlen a személyes ügyintézés, egyszerre csak 1 fő jöhet be az irodába, kizárólag maszkban. 

Érintettség

Világjárvány idején sem a személyes, sem intézményi érintettségünk nem szégyen. Ha a szabályokat betartotta, nem tehet róla senki, hogy érintetté, vírushordozóvá vált, esetleg tűneteket mutató beteg lesz.

Iskolánk mindent megtesz a megelőzés érdekében, s szoros figyelemmel kíséri a járvány iskolát érintő vonatkozásait. Emiatt nincs okuk aggodalomra, mert esetleges érintettség esetén mindent a szabályok szerint végzünk, az illetékes egészségügyi hatóságokkal együttműködve, a szülőket közvetlenül tájékoztatva.

Intézkedési terv

Kedves Szülők!
Az EMMI és a Piarista Fenntartónk rendelkezéseivel összhangban született meg az intézényi intézkedési terv a járványügyi helyzetre tekintettel. A teljes szövege elérhető az alábbi dokumentumban.


covid-protokoll-es-intezkedesi-terv_piarista-gimnazium_vac.pdf

Mi az a koronavírus? Mit tehetünk?

Az osztályfőnöki órákon vetített prezentáció a képre kattintva érhető el:

Betegségtünetek: COVID és más betegségek

(Nem minden láz és nem minden köhögés, orrfolyás utal COVID-betegségre!)

Nyár végén sokaknál felerősödik az allergia. Ha valaki allergiás, ne féljen iskolába jönni. Az nem fertőz!

Dr. Tordas Dániel és Dr. Bogdányi Katalin a Magyar Gyermekorvosok Társaságának jóváhagyásával készített egy folyamatábrát, ami segítséget nyújt, hogy mi a teendő, ha gyermekük beteg lesz. 2020. november 2.

Forrás: https://www.facebook.com/tordasdaniel

Gyakran ismételt kérdések

Változott-e az iskola COVID-helyzetet kezelő szabályzata egy hónap tapasztalatai nyomán?

Iskolák továbbra is kéri a szülőket, munkatársait, hogy csak egészségesen jöjjenek az iskolába! A karanténra és a diagnozis felállítására vonatkozó egészségügy szabályok viszont állami szinten változtak.

Meddig kell a COVID-beteg diáknak otthon lennie?

Hatósági járványügyi megfigyelést (elkülönítést, karantént) az első tünetektől számítva általában 10 napig tartjá. A 10. napot követően, de 3 tünetmentes nap után az orvos beleegyezésével a karanténből el lehet távozni iskolába, munkahelyre. Tehát a háziorvossal történő konzultáció után negatív PCR teszt nélkül is munkahelyére bocsátják a dolgozókat, iskolába a diákokat. Az igazolást vagy a háziorvos [vagy házigyerekorvos] vagy pozitivitás esetén a hatósági karantén megszüntető határozat adja. 

A COVID-betegséget annyira ismerik már az orvosok, hogy a háziorvos PCR-teszt nélkül, az esetdefiníció mentén történő kikérdezés után is diagnosztizálja a betegséget. Több esetben hallottuk, az egyértelmű tüneteket hordozó betegeknél teszt nélkül is elrendelik a karantént. 

Kérjük továbbra is, hogy a szülők/munkatársak közvetlen családi érintettségük esetén (bizonytalan vagy masszív COVID-jellegű tünetek a családban, zajló tesztelés a családban...) ne engedjék a gyermekeket az iskolába, ne jöjjenek dolgozni!

Ki számít betegnek? Mi számít betegségnek?

Szülői kérdés:

Az egyértelmű, hogy aki beteg ne menjen közösségbe, iskolába. Mi számít betegnek? 37 fok, 38 fok?

Válasz az EMMI részéről:

A betegséget az orvos állapítja meg. A szülő felelőssége, hogy a tüneteket mutató gyermekét orvosi ellátáshoz jutassa. Közösségbe csak tünetmentes, egészség gyermek mehet. Ez a COVID-járványtól függetlenül igaz.

Kiegészítés az iskola járványügyi eljárásrendjéből:

A COVID-betegség vezető tünetei:

  • 38° feletti láz, száraz köhögés, fáradékonyság, nehéz légzés,
  • előfordul ízlelés zavara, izomfájdalom, hasmenés, torokfájás, orrfolyás.

A COVID betegségtől eltérő betegségre is érvényes az iskolalátogatás tilalma: megfázás, influenza…

Pl. ha valaki lázas (a láz egy fontos és hasznos immunválasz), 38° vagy a feletti a testhője, betegnek számít. Aki este lázas volt, reggel ne jöjjön iskolába, forduljon háziorvosához!

Nem COVID-beteg családtagok

Szülői kérdés:

Szeretném kérni, hogy az iskola vezetősége határozza meg azt, hogy mi a teendő abban az esetben, ha valakinek a testvére beteg, vagy a szülője, de ő maga (még) nem. Szóval, mit tegyünk, ha valaki beteg, és van két vagy három testvére. Ebben az esetben a testvérek se menjenek iskolába?

Válasz az EMMI részéről:

Amennyiben az együttlakó rokonai betegek, úgy fokozottan kell figyelni a tüneteket, de amíg ezek nem jelentkeznek, addig egészséges a gyermek, és közösségbe mehet.

Kiegészítés az iskola részéről:

Beteg családtag esetén otthon is fontos figyelni a higiéniai és a távolságtartási szabályok fokozott betartására. Számos példa igazolja, hogy körültekintés esetén a családtagok nem kapják el a fertőzést.

Kontakt vagyok! Mit tegyek?

Szülői kérdés:

Nem tudom, hogy ha kontakt személy vagyok vagy gyermekem az, mit tegyek? Küldhetem-e iskolába vagy sem?

 Válasz az iskola részéről az EMMI-protokollt és az ismert szabályozókat értelmezve szeptember 1-jén:

Elsődleges kontaktnak hívjuk azt a személyt, aki igazolt COVID-beteggel érintkezett. Különösen, ha maszkviselés és a védőtávolság betartása nélkül, a higiéniai szabályok figyelmen kívül hagyásával találkozott beteggel. A szabályok szerint minden elsődleges kontaktokon COVID-tesztet végeznek. Egy teszt után 2 hét karantén vár az elsődleges kontaktokra, iskolába a karantént elhagyva nem jöhet diák. Azt, hogy a diák közösségbe térhet, az orvosnak kell igazolnia.

Számtalan eset igazolja, hogy az egy térben tartózkodók sem fertőződnek meg a beteg mellett, ha a  szabályokra (maszkviselés, távolságtartás, rendszeres kézmosás) figyelnek!

Másodlagos kontaktnak hívjuk azt a személyt, aki elsődleges kontakttal találkozott a biztonsági szabályok be nem tartásával. (Az ő tesztesüket az állami egészségügy jelenleg nem végzi.) Minthogy tünetet nem hordoznak, egészségesnek tekintik őket, a diák iskolába, közösségbe jöhet.  

Valóban felmerülő helyzet lehet, hogy a másodlagos kontakt személyek a vizsgálatok során elsődleges kontakt személyekké válnak, amikor a számukra elsődleges kontaktjaik megkapják a pozitív COVID-tesztet. De amíg nem elsődleges kontaktok, jelenleg nem tesztelik őket, közösségbe, iskolába járhatnak. Ha elsődleges kontakttá válnak, a háziorvos COVID-tesztre utalja őket, és megkezdődik a karantén.    

Igazolt COVID-beteg van a családban. Mit tegyek?

Válasz az iskola részéről az EMMI-protokollt és az ismert szabályozókat értelmezve szeptember 1-jén:

Az iskolát a covid@vac.piarista.hu címen haladéktalanul értesíteni kell, amelyet az iskola a személyes adatok továbbítása nélkül továbbjelez az állami szerveknek. Ez azért fontos, hogy akár a szaktárca, akár az Operatív Törzs információkhoz jusson az intézményi érintettség mértékéről.

A beteg családtagjai elsődleges kontakt személynek minősülnek, így mindenkit tesztelni fognak a családban. A családtagok karanténba kerülnek. Amíg karanténban van a tanuló, addig nem jöhet iskolába. A gyógyulást orvosnak kell igazolnia.

Krónius betegséggel élő diák

Szülői kérdés:

Mit tehetünk akkor, ha gyermekünk krónikus betegsége folytán veszélyeztetettebb az átlagos egészségi állapotú diákokhoz képest? Hiányozhat-e az iskolából?

Válasz az EMMI részéről:

Amennyiben krónikus betegséggel élő gyermek az új koronavírus okozta járványügyi helyzet miatt speciális eljárást, védelmet igényel, erről a kezelőorvosnak kell döntenie, mely alapján a szükséges intézkedéseket meg kell tenni.

Válasz az iskola részéről az EMMI-protokollt és az ismert szabályozókat értelmezve:

Szakorvosi döntéssel együtt keressék fel a szülők az iskolát, hogy részletesen egyeztessük a tanulói feladatokat, a számonkérések módját, a tanuló egyéni és személyes kísérésének módját és lehetőségeit!

Várható-e digitális munkarend?

Szülői kérdés: Előfordulhat-e, hogy ismét iskola bezárásra kerül sor? Mire számít az iskola?

Válasz az iskola részéről az EMMI-protokollt és az ismert szabályozókat értelmezve:

Az adatok alapján az EMMI és az NNK közösen megvizsgálja, hogy szükséges-e elrendelni az  intézményben  más  munkarendet.  Az  intézményben  a  tantermen  kívüli,  digitális  munkarend bevezetéséről az Operatív Törzs dönt. Felkészültek vagyunk arra, hogy szükség esetén - akár rövid átmeneti jelleggel is - digitális munkarendre térjünk. A diákokat az első napokban-hetekben felkészítjük arra, hogy az otthoni tanulástámogatás sikeres legyen, amennniyben elszakadni kényszerülünk az iskolától. Az év elején közösen értékeljük a diákokkal a szerzett tapasztalatokat, digitális készségfejlesztő foglalkozásokat tartunk (fénykép, feltöltés, átméretezés, konvertálás...). Továbbra is él a digitalis@vac.piarista.hu címünk, ahová a digitális időszak tapasztalataira vártunk konkrét észrevételeket. Digitális munkarend esetén a friss szabályokat közzétesszük majd, s átmeneti (a digitális tanulástámogatást jobban segítő) órarenddel is készülünk.

A kérdéseket bővítjük, ha újabbakat kapunk.

 Komjátiné Bartos Nóra védőnő

Kalász Ákos igazgató

 

 

 

 

 

 

Naptár
Aktuális | Következő események
Naptár Hírek Blog Galéria

Design: Unicial Program: Florka